Ondernemingen Platform financiers Vastgoed & infrastructuur Investeerders & financiers Transacties Team Inzichten Over Contact
EN | NL
Belang van onafhankelijk en ongezouten advies

Tijdig actie nemen bij tekenen van financiële problemen

De krediet cyclus keert door hogere rente en inflatie
signalen vroeg herkennen

Adequaat reageren op financiële noodsignalen

Faillissementen mogen dan iets hoger zijn dan tijdens de corona periode, maar ze blijven nog steeds historisch laag. Bedrijven in de handel en bouwnijverheid staan fier aan kop in het aantal deconfitures in de laatste 3 maanden. De handel heeft het zwaar door drastische veranderingen in supply chains en inflatie. In de bouw hebben vooral ontwikkelaars het zwaar als ze hun posities achteraf bezien te duur hebben ingekocht. 
De statistieken mogen dan historisch laag zijn, maar inflatie en economisch tij kunnen een business toch snel in lastig vaarwater brengen. Vooral als je financiers mopperen en je eigen vermogen dun is, luidt ons devies: trek tijdig aan de bel!

 

Fig 1  Source: CBS
Fig 1. Bron: CBS


Te lang wachten kan leiden tot juridische stappen van crediteuren, zoals beslaglegging of het uitwinnen van zekerheden. Leveranciers en kredietverzekeraars kunnen je business plat leggen. Bij de eerste tekenen van financiële stress zijn er vaak nog financiële en economische oplossingen te realiseren en heb je goede kans uit de juridische fuik te blijven. 
 

LinkedIn

Bemiddeling of confrontatie


Spanningen lopen op naarmate het aantal financiële noodsignalen oploopt. Bij Roodhals geloven we dat de beste reorganisaties voortvloeien uit een compromis over herkapitalisatie buiten de juridische molen om. Die kosten immers veel tijd en geld. Zo’n compromis komt tot stand in overleg met de financiële actoren. Als adviseur stellen we ons op als bemiddelaar, zolang partijen daarvoor open staan. Deze neutrale positie moeten we natuurlijk wel verdienen. Dat doen we door transparant alle op tafel liggende opties door te exerceren met partijen en daar nieuwe oplossingen aan toe te voegen indien nodig. Helderheid verschaft partijen lucht voor dialoog en compromis. En zulke opheldering zit vaak niet alleen in financiële modellen. Veelal zit de uitdaging in het op een pagina samenbrengen van de belangrijkste personen in zo’n proces. 

Een ander aspect van onze rol is dat het management natuurlijk een bedrijf te runnen heeft, ondanks de financiële uitdagingen. Dat vergt tijd en aandacht. Roodhals’ focus op het herstructureringsproces helpt de directie en het management om het bedrijf door de soms woelige markt en omgeving te sturen. 

 

 

Een financiële herstructurering vroeg aanpakken levert meerwaarde op voor zowel de aandeelhouder als de crediteur. De operationele onrust is namelijk veel groter bij een WHOA-doorstart of surseance, laat staan bij faillissement. Bemiddeling, maar ook WHOA trajecten, vergen tijd en de onderneming moet die tijd hebben. 


Natuurlijk verschilt onze aanpak van die van andere experts. De keuze van de juiste adviseur of bemiddelaar is soms lastig. Door het bedrijf ingehuurde interim managers en consultants zijn normaal gesproken kundig, maar partijdig, en minder geschikt als bemiddelaar. Ook banken huren graag consultants in om de positie van de bank te bewaken. Ook deze partijen zijn veelal niet de bemiddelaar die je zoekt. Een jurist werkt ook doorgaans voor een bepaalde partij en is niet per se een financieel expert. Ook als hij of zij zich als bemiddelaar tussen partijen opstelt kan het uurtje-factuurtje toch een belemmering vormen bij de tijdrovende zoektocht naar een financieel compromis. 

 

Aan het bedrijf stellen wij ook voorwaarden voor succesvol compromis. Allereerst kijken we of het niet te laat is en het bedrijf nog beschikt over de cash flow of middelen om aan een herstructurering te werken. Daarnaast moeten we beoordelen of het bedrijf, de aandeelhouders en crediteuren bereid zijn tot een constructieve dialoog, ondanks dat de posities bij aanvang diametraal tegenover elkaar staan. Tot slot doen we een assessment van de operationele en commerciële kansen van het bedrijf. Kortom, herstructureren vergt ook een aanzienlijke commitment van de bemiddelaar. 

Voor wie?

Een bemiddelde oplossing is vooral geschikt daar waar de kosten van een alternatieve wijze te hoog zijn.
Vooral asset-rijke en acquisitieve bedrijven zoals maakbedrijven, projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers en handelsbedrijven.

Of je nu een manager, aandeelhouder of crediteur bent, neem gerust contact op. Het is vrijblijvend en blijft uiteraard vertrouwelijk.

 

Lucht voor dialoog

Onze kijk

Als adviseur herkent Roodhals diverse stadia van neergang. Over het algemeen geldt: hoe langer de problemen voortduren hoe dieper het dal waaruit de stakeholders weer moeten klimmen en hoe reëler de kans dat het te laat is en slechts nog faillissement resteert. Onderstaande illustratie laat dit zien. 
In het eerste stadium kan soms een verbetering van (management) informatie het vertrouwen terug brengen. In het 2e stadium kijk men vaak naar wijziging management of verkoop activa om de performance om te draaien. In het derde stadium komen er forse operationele ingrepen en soms aanpassingen in de kapitaal structuur. Een effectieve herstructurering in het 4e stadium is een ingreep in de kapitaalstructuur. Dit kan door bemiddeling van een compromis, maar ook via een doorstart, al dan niet via het WHOA proces. 

hoe later de ingreep hoe dieper het dal